پد بیحسی لب

پد بیحسی لب
برای بیحس کردن عضله های لب 
همانطور که میدانید لب به سختی بیحس می گردد ،ولی با این پد میتوانید براحتی بیحسی را تجربه  کنید.
قیمت هر عدد 8500 تومان 
جهت تهیه و سفارش 09198022100