فوم میلک شامپو ضد زردی فانولا - میلک شک

فوم میلک شامپو ضد زردی فانولا
با استفاده از این شامپو و میلک شما میتوانید انواع رفله و زردیها رو بعد از رنگ و یا دکلره  از بین ببرید.
قیمت شامپو ضد زردی فانولا 130.000 تومان
شامپو ضد زردی میلک شک 130.000 تومان
فوم میلک شک 170.000 تومان
جهت تهیه و سفارش میتوانید با شماره 09198022100 تماس بگیرید.