دستگاه میکرو نیلدینگ پرگاری و ساده

دستگاه میکرو نیلدینگ
مدل پرگاری و ساده 
جهت طراحی انواع هاشور 
با سوزنهای متفاوت 
 قیمت 50.000 و 80.000 تومان
برای سفارش  09198022100 تماس بگیرید