پودر دکلره آیس

پودر دکلره آیس پودری بی نظیر و تحت لیسانس ایتالیا با استفاده از این پودر برای جلوگیری از سوزش کف سر هنگام دکلره استفاده می شود.
در شارژ دوم مو به پایه 8 تا 10 میرسد
جهت سفارش  لطفا با شماره 09198022100 - آقای شوشتری  تماس بگیرید