اولاپلکس ريا،محصول کشور آمریکا

اولاپلکس
جهت جلوگیری از سوختن و دمیج شدن موها در هنگام رنگ و یا دکلره میتوانید از این محصول استفاده کنید و بدون هیچگونه نگرانی مو ها را به پایه دلخواه برسانید .
قیمت پک نیم لیتری 2.800.000
جهت تهیه و سفارش 09198022100