دستگاه هیدرو درمی

دستگاه هیدرو درمی
جهت لایه برداری پوست صورت 
جوانسازی
از بین بردن چین و چروک صورت
خط های پیشانی
رشد مجد د موهای سر
قیمت 1300/000 تومان 
جهت سفارش 09198022100